Home

Ekonomia Społeczna
PDF Drukuj Email

Opis projektu


Celem głównym projektu
jest promowanie idei i rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez budowanie dobrego klimatu wśród decydentów, przedsiębiorców, w instytucjach oraz społecznościach lokalnych województwa lubelskiego poprzez przygotowanie i publikację w lokalnych środkach społecznego przekazu materiałów poświęconych zagadnieniom ekonomii społecznej.


Celem projektu jest też poprawa położenia społecznego i zawodowego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianie dobrych praktyk i doświadczeń szczególnie z obszaru dotyczącego mechanizmów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. promowanie dobrych praktyk i doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej oraz wzrost inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej w województwie lubelskim,
  2. upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o specyfice problemów wykluczenia społecznego oraz sposobów radzenia sobie z tym problemem, w tym rozwiązaniach prawnych i systemowych,
  3. zmotywowania osób biernych społecznie i zawodowo do podjęcia aktywności w szczególności za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej.

 

 

Realizacja projektu będzie polegać na przygotowaniu i cotygodniowej publikacji audycji telewizyjnych, radiowych oraz artykułów prasowych w lokalnych mediach.


Audycje telewizyjne (ok. 5-6 min.) -
emitowane będą na antenie TVP Lublin w okresie od września 2009 r. do czerwca 2010 roku, w każdy wtorek w paśmie. 18.15-18.30


Audycje radiowe
– prowadzone będą "na żywo" (ok. 45 min.) przez dziennikarza radiowego z udziałem dwóch zaproszonych gości/ekspertów pełniących także dyżur telefoniczny podczas audycji. W trakcie audycji radiowej ogłaszane będą tematyczne konkursy z nagrodami rzeczowymi dla słuchaczy. Audycje nadawane będą na antenie Polskiego Radia Lublin w okresie od września 2009 r. do czerwca 2010 roku, w każdy czwartek w paśmie: 21.00-22.00.

Regulamin Konkursu

 


Artykuły prasowe - to jedna szpalta (ok. 4000 znaków) publikowane co tydzień ze zdjęciem i szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu. Artykuły prasowe ukazywały się będą w Dzienniku Wschodnim, w każdym poniedziałkowym wydaniu, w okresie od września 2009 r. do czerwca 2010 roku.


Zapraszamy do współpracy instytucje, organizacje pozarządowe, firmy i osoby fizyczne działające w obszarze ekonomii społecznej.